Individuel støtte


 

Du bestemmer selv, hvor meget fælles liv du vil have med andre lejere.
En gang om måneden er der fælles aktiviteter på stedet, som kontaktpædagogen inviterer til og en gang om ugen er der fællesspisning.

I nabobygningen holder Botilbuddet Lindersvold til. Her bor en gruppe unge, som det ligeledes er muligt at lave aktiviteter sammen med.

Sammen med din kommune bliver det bestemt, hvor mange støttetimer, du skal have per uge, og hvad du skal have støtte til.

Du kan fx få støtte til:

  • En god start på dagen
  • At få pengene til at slå til
  • At få styr på hygiejne og rengøring
  • At spare op til kørekort
  • At søge fritidsjob
  • At få løst konflikter med dine nærmeste
  • At få delt alt det, der er svært at tale om
  • At holde fast i venskaber
  • At gennemføre en uddannelse, fx din STU

Sammen med den pædagog/kontaktperson, der hjælper dig, sætter du mål og følger op på, hvordan det går med målene.

KONTAKT OS