Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.


 

Målgrupper


Generelt om vores STU elever

De unge, der tager ophold på Step Up Kollegiet er unge som er blevet visiteret til en STU uddannelse på Lindersvold – og som ønsker at komme hjemmefra, men i trygge rammer. Kort sagt er det er tale om unge, der ikke er parat til ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, når de starter et STU-forløb her på stedet. Samtidig er deres funktionsniveau og udviklingspotentiale så godt, at de med den rette pædagogiske indsats kan udvikles sig derhen.

Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd, som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.

Vi er opmærksomme på disse forhold i det daglige arbejde, hvor vi møder unge med bl.a. disse diagnoser:

Afgrænsning

 

Step Up Kollegiet kan ikke rumme unge med udadreagerende adfærd eller unge som er kriminalitetstruede.

I forhold til misbrugsproblematikker er vores holdning denne:
Vi arbejder med tillid, troværdighed og tålmodighed som metode, når vi møder unge, som eksperimenterer med alkohol og stoffer. Vi italesætter skadeligt forbrug og virkning på kort og lang sigt.  Vi arbejder tæt sammen med undervisningsdelen så vi i fællesskab kan støtte den unge ud af et evt. begyndende eksperimenterende alkohol eller stofmisbrug.

Vi accepterer ikke misbrug, men ingen bliver svigtet af os i en sådan situation, da de fleste i vores målgruppe har rigelige omsorgssvigt igennem deres opvækst. Vores erfaring er, at vi netop når udviklende resultater, når vi ”stiller op – og bliver stående ved deres side” og samarbejder med den unge, når livet bliver særlig svært – også i forhold til alkohol og stoffer.

KONTAKT OS